Interior Alaska
Next slide
Previous slide
Go to the last slide
         
Kenai beach, Cook Inlet, and the Aleutian Mountain range